SUNDAY ATHome

Sunday ATHome

SUNDAY ATHome

⏰ 06.12 | 16h00 – 18h00 | ATH Tây Hồ
📌 Vào cửa miễn phí
📌 Đăng ký biểu diễn: http://bit.ly/sunday_athome
Sunday's ATHome là một hoạt động chia sẻ âm nhạc, diễn ra mỗi tháng một lần vào chiều Chủ nhật, nơi học sinh, phụ huynh, giáo viên, nhân viên... của ATH, những ai yêu âm nhạc đều có thể tới và hát bài hát yêu thích của mình hoặc chơi một bản nhạc mà người đó đang hàng ngày luyện tập
Mỗi buổi chiều như thế sẽ dược dẫn dắt bởi một giáo viên âm nhạc của ATH. Và họ cũng sẽ chia sẽ thế giới âm nhạc của mình với bạn đấy nhé! 

Sunday ATHome