Giới thiệu

1
2
3
Neighbourhood Theatre là gì? 

Neighbourhood Theatre là một nhánh hoạt động của ATH, mở ra cho các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị cơ hội được tham gia vào các hoạt động nghệ thuật biểu diễn, để từ đó nâng cao khả năng quản lý, phát triển năng lực và kỹ năng làm việc của nhân viên/ học sinh/ bạn bè của mình, đồng thời cải thiện về mặt tinh thần của tập thể. Những khoá học của Neighbourhood Theatre được thiết kế đặc biệt để phù hợp với từng nhóm và hướng hoạt động cụ thể sẽ được trao đổi và thống nhất giữa ATH và từng đơn vị. 

Những loại hình khoá học mà chúng tôi đang cung cấp:  
  • Workshop 
  • CPD - Phát triển chuyên môn liên tục 
  • Teacher training - Tập huấn cho giáo viên 
  • In-school clubs - Câu lạc bộ trong các trường học 
  • After school clubs - Câu lạc bộ ngoại khóa 
Các khoá học được giảng dạy bằng tiếng Pháp, tiếng Anh hoặc tiếng Việt: 
  • Kịch ứng tác 
  • Kịch nói 
  • Kịch ứng dụng 
  • Âm nhạc 
  • Nhảy múa và chuyển động
About Neighbourhood Theatre
About Neighbourhood Theatre
About Neighbourhood Theatre