Lời ngỏ

Từ năm 2013, Xưởng Kịch và Nghệ thuật ATH tổ chức các khóa học cùng các chương trình nghệ thuật đa dạng về thể loại, ngôn ngữ, lứa tuổi và văn hoá. Là trung tâm kịch và nghệ thuật đầu tiên được chính thức công nhận bởi Đại sứ Quán Pháp tại Việt Nam, ATH tạo cơ hội cho những cá nhân nói tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Việt từ 4 tuổi khám phá hoặc tìm về bản thể sáng tạo của mình, bằng cách thực hành thường xuyên các bộ môn nghệ thuật sân khấu: kịch, nhảy múa, âm nhạc và mỹ thuật.
 
Đội ngũ giảng dạy của ATH gồm những nghệ sĩ nhiều kinh nghiệm và đam mê, gắn kết với nhau bởi niềm tin chắc chắn vào tầm quan trọng của nghệ thuật sân khấu trong giáo dục cộng đồng. Bởi thế, với chất lượng của một trung tâm đào tạo, ATH phát triển một môi trường nghệ thuật lớn mạnh từng ngày thông qua những hoạt động phong phú:

  • Các lớp sáng tạo hàng tuần từ 4 tuổi tới người lớn tại hai cơ sở Tây Hồ và Long Biên
  • Đào tạo chuyên sâu các giáo viên thông qua những buổi thực hành và nghiên cứu về các phương pháp giáo dục liên ngành
  • Những khoá đào tạo nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp
  • Dự án Kịch nhà bên tại các cơ sở khác nhau dưới các hình thức đa dạng: câu lạc bộ kịch tại các trường phổ thông, đào tạo giáo viên, workshop tại các trung tâm nghệ thuật, v.v.
  • Tổ chức Lễ hội mùa đông ATH và P.A.S (Lễ hội sân khấu mùa xuân) - tạo điều kiện cho toàn thể học viên tại ATH cùng một lượng lớn khán giả chia sẻ những khám phá và thực hành nghệ thuật cá nhân cũng như của nhóm
  • Sáng tạo, sản xuất và phát hành các tác phẩm sân khấu chuyên nghiệp

Hướng tới lối đào tạo nghệ thuật nhân văn và thiện chính, ATH vun đắp mảnh vườn học tập ưu tiên niềm vui thích và lòng khoan dung, nhưng cũng không vì thế mà bỏ qua tính nghiêm túc và chuyên nghiệp cần thiết cho mọi sự sáng tạo nghệ thuật.

Giám đốc Nghệ thuật
Quentin Delorme

notes director
B2