Neighbourhood Theatre - Biểu diễn

1
2
3
4

 

Hàng năm, các nhóm học viên nằm trong khuôn khổ chương trình Neighbourhood Theatre của ATH đều sản xuất các tác phẩm dựa vào khả năng và mong muốn của từng nhóm.  

Các tác phẩm dù có bất kì thời lượng hay dạng thức thể hiện nào thì cũng đều có cơ hội được biểu diễn tại:  
 • Trường học/ Tổ chức đối tác 
 • Winter Fest 
 • Lễ hội sân khấu P.A.S  
 • Theatre 21  
 • Lễ hội sân khấu tại châu Âu (trong một số trường hợp đặc biệt)  
   
Vì sao biểu diễn là một phần quan trọng đối với các nhóm Neighbourhood Theatre?  
 • Để chúc mừng thành quả và trân trọng công sức của nhóm 
 • Để kết nối nhóm xung quanh một mục tiêu chung 
 • Để cải thiện cách điều phối và tính độc lập của nhóm 
 • Để làm giàu vốn sống và trải nghiệm của các học viên  
   
Quy trình thực hiện tác phẩm  
 • Thảo luận với cơ sở đối tác ở thời điểm khởi động dự án để đặt ra những mục tiêu chung  
 • ATH điều phối dự án dựa trên mong muốn của học viên, tài nguyên sẵn có của dự án và thời gian mà cả nhóm có thể đầu tư 

Cũng như với tất cả các sản phẩm sáng tạo khác tại ATH, toàn bộ tác phẩm được sản xuất trong khuôn khổ chương trình Kịch nhà bên tôn trọng tôn chỉ sư phạm của ATH: hướng tới việc phát triển những khả năng sân khấu và sáng tạo của từng thành viên trong nhóm, đồng thời đáp ứng với những quy chuẩn về chất lượng dạy và học.  

 

Neighborhood Theatre Performances
Neighborhood Theatre Performances
Neighborhood Theatre Performances